Ontsluieren & Ontwaken
“Waar is de wijsheid die we zijn kwijtgeraakt in de kennis? Waar is kennis die we zijn kwijtgeraakt in de informatie?”
T.S. Eliot


Meer dan ooit hebben we mensen nodig die naast goed kunnen denken en handelen, ook goed kunnen voelen. Die (zelf)bewust leven vanuit bezieling. Die vanuit hun hart verbinding kunnen maken. Mensen die in contact met hun eigen wijsheid en intuïtie het goede doen. Voor zichzelf, voor hun families, in hun organisaties, voor de wereld. 
Welk leven leef jij en is dat de plek waar je wilt zijn? Wat speelt er eigenlijk écht diep in jouw binnenste? Hoe vrij stroomt jouw levensenergie door je heen? We hebben als mens zo’n enorm potentieel in ons – qua energie, qua talent, qua zelfhelend vermogen. Alleen zijn we (deels) verleerd ons daar mee te verbinden.

Van verstoppen naar ont-dekken
Soms voel je dat het tijd is. Tijd om te kijken wat er echt is. Uit te zoeken wat dat ‘iets’ is dat je tegenhoudt in het ten volle genieten van het leven en het volledig innemen van je plek (in je werk, in je relatie, in familiepatronen). Je beseft dat het nu het moment is om te onderzoeken wat die terugkerende levensthema’s je willen vertellen en hoe je ze duurzaam kan transformeren. Je realiseert dat je uitgenodigd wordt een stap te maken in je persoonlijke en professionele groeiproces. Om leiderschap te nemen over jouw leven en de keuzes die je maakt.

De reis naar binnen: wijsheid her-inneren
Ik begeleid je om jezelf weer te verbinden met de wijsheid die diep in jou allang aanwezig is. Die door de ruis van het dagelijks leven misschien niet zo goed hoorbaar voor je is. Die sluimerend aanwezig is, verborgen onder oude beschermingspatronen, vastgeroeste overtuigingen en belemmerende emoties. 
Door de reis naar binnen te maken leer je opnieuw te luisteren naar wat er écht is, naar de wijsheid van je lichaam en de fluistering van je ziel. Je voelt welke overlevingspatronen daar tussengekomen zijn; ooit vanuit bescherming. Maar die je nu weghouden van flow. Vanuit daar kun je je vrij maken en (oude) emoties in balans brengen. Kun je je verbinden met de enorme levensenergie die in jouw lichaam aanwezig is. Creëer je innerlijke rust, omdat je de de oneindige intelligentie volgt van jouw lichaam en intuïtie. Je bent in staat een bewust en bezield leven te leiden en dit te vertalen in al je keuzes en handelen. Of dat nu op je werk is, in je liefdesrelatie, in interacties met familie of vrienden, of in welke context dan ook.
Ben je klaar voor de reis naar binnen, voor het ontsluieren van jouw volle potentieel, het volledig vrijmaken van jouw levensenergie?

Ik ben Mirjam Diependaal. Transformatief coach. Het is mijn passie om mensen weer de weg naar binnen te laten ervaren en hen in verbinding te brengen met diep innerlijk weten, met hun lichaamswijsheid. Ik geloof dat als je écht luistert naar de stem van je lichaam en intuïtie en je begrijpt de taal, dat dit de sleutel is tot levensgeluk en welbevinden. Vanuit daar kan alle levensenergie krachtig en vrij stromen, oude pijn helen. Op deze manier leef je een bewust en bezield leven. In alle facetten die het leven je biedt (gezondheid, werk, liefdesrelatie, de kwaliteit van de verbinding met anderen). Jij kunt het leven creëren waar je naar verlangt: alle ingrediënten zijn in jou aanwezig! 
Ik geloof in een holistische aanpak. Lichaam en geest zijn zo nauw met elkaar verbonden. Daarom combineer ik in mijn aanpak zowel het versterken van de mindset, het balanceren van emoties als de ingang van lichaamswerk. Voorbij de ratio, terug naar voelen. Alle wijsheid die ik zelf geleerd heb – vanuit systemisch werk, vanuit Transactionele Analyse, vanuit verbindende communicatie, vanuit yoga & mindfulness, vanuit ademwerk, vanuit Oosterse filosofieën en Native American wijsheid – zet ik in om alles in jou ‘wakker’ te maken. Op alle lagen: mind, emoties, lichaam & soul. Je zult ervaren wat voor grote stappen je vanuit daar kan zetten in je persoonlijke en professionele ontwikkeling en in het vergroten van je welbevinden. 

Drumvrouwklein
Contactinformatie